Vår tandvård på Rhodins Tandläkarmottagning, tandläkare i Jönköping

Vi som arbetar här

För närvarande är vi 2 tandsköterskor, 2 tandhygienister, 1 tandläkare och 1 lokalvårdare. Vi arbetar delegerat, vilket innebär att tandsköterskorna röntgar, lägger bedövningar, tar avtryck och tar supratandsten.

Tandhygienisterna utför revisionsundersökningar inom sitt kompetensområde, behandlar tandlossningspatienter, utför fyllningar och gör provisoriska ersättningar.

Tandläkaren kan då ägna sig åt det enbart han har kompetens för, d.v.s. tandtekniska arbeten, implantat, tanduttagningar, kirurgi mm.

Med det upplägget blir alla delaktiga i patientbehandlingen och vi arbetar mycket effektivt.

 

Medarbetare


Anders Rhodin

Tandläkare. Leder det odontologiska arbetet och fördelar patientarbetet.

Ewa Rhodin

Tandhygenist. Är dessutom den som ansvarar för företagsdriften och sköter ekonomin.

Pia

Tandhygenist. Arbetar både som hygienist och sköterska. Ansvarar dessutom för operationsrutiner, inköp av material, datorsupport och sköter kontakterna med Försäkringskassan.

Marta

Tandsköterska. Har hand om administrationen vad gäller landstingspatienter
och nödvändig tandvård.


Lena

Tandsköterska. Är den som kallar patienterna. Ansvarar dessutom för kvalitetsarbetet.

Monica

Lokalvådare. Är här inte rent är det henne ni ska framföra klagomål till!