Vår tandvård på Rhodins Tandläkarmottagning, tandläkare i Jönköping

Vår tandvård

Vi bedriver all slags vuxentandvård med huvudinriktning på förebyggande vård. Vid första besöket gör vi en kartläggning av patientens tillstånd, både vad gäller ev. sjukdomar, medicinering och tändernas och slemhinnornas tillstånd.
Röntgenbilder tas digitalt för att minska strålningen. Efter detta gör vi en riskbedömning och ger patienten ett protokoll där det framgår vad vi kommit fram till och vad patienten bör tänka på och vilka hjälpmedel han/hon bör använda för att undvika framtida skador och problem.

Om något behöver åtgärdas, har vi såväl utrustning som kompetens för alla slags behandlingar, även kirurgi och implantat. Vi har ett omfattande samarbete med Odontologiska Institutionen dit vi remitterar om det behövs speciaistlvård.

Fyllningar

All tandvård är amalgamfri sedan mer än 20 år tillbaka.

Kronor

Kronor och broar görs i porslin och metall eller helkeramik.

Proteser

Vi utför såväl hel- som delproteser, delproteserna i plast och stål.

Estetisk tandvård

Porslinsfasader och inlägg används för att rätta till felställningar och missfärgningar.

Implantat

Kronorna görs i porslin på ett underrede av porslin eller metall.

Övrigt

Tandblekning görs med blekskenor och Opalescence. Tandsmycken sätter vi dit efter önskemål

Du har alltid 2 års garanti på tandtekniska arbeten. 

Rhodins Tandläkarmottagning i Jönköping