Vår tandvård på Rhodins Tandläkarmottagning, tandläkare i Jönköping

Tandimplantat

Det finns c:a 1500 implantat i världen. Bara i Sverige finns c:a 150 olika system där varje system har sina egna komponenter, sina egna skruvar och sina egna skruvmejslar. För att kunna reparera de system som finns i Sverige behöver man alltså 150 olika skruvmejslar!

Vi har valt att använda det system som är mest dokumenterat och som har störst andel av världsmarknad, Nobel Biocare.
Systemet har utvecklats i och tillverkas i Sverige och vi kan räkna med att kunna beställa reservdelar i minst 20 år.

När det gäller den kirurgiska delen, samarbetar vi med tandläkare Göran Blomstrand och specialisttandläkare Morgan Olsson, båda med stor erfarenhet av skruvinstallationer.

Arbetet går till så att vi först sätter i fixturerna, d.v.s skruvarna. Det gör vi här på kliniken då vi har all utrustning för detta.
Man gör ett litet snitt i tandköttet och viker det åt sidan så man ser var det finns plats att sätta skruvarna. När de är på plats, lägger man tillbaka tandköttet så skruvarna täcks av tandkött. De får sedan läka in i käkbenet i 4-6 månader.
När läkningen är avslutad gör man ett litet hål i tandköttet mitt för skruven och sätter i ett metallrör. I detta rör fäster man sedan kronorna.

Nobel Smile