Prislista

Åtgärd Beskrivning FK-referenspris Vårt pris
12 Undersökning av förstagångspatient   700:-
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745:- 745:-
102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 695:- 700:-
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand 335:- 350:-
104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder
1500:-
105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhyg 545:- 500:-
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 955:- 1000:-
108 Utredning utförd av tandläkare 1570:- 1600:-
121 Röntgenundersökning av enskild tand 40:- 40:-
122 Röntgenundersökning delstatus 215:- 220:-
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 740:- 750:-
141 Studiemodell, för behandlingsplan 560:- 600:-
161 Salivsekretionsmätning 520:- 520:-
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning   
230:- 225:-
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom 415:- 415:-
202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination...
150:-
203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning
400:-
203H1 Proffessionell tandrengöring, flourbehandling och kostrådgivning   360:-
204 Profylaxskena, per skena 700:- 900:-
205 Flourbehandling inkl proffessionell tandrengöring i kombination med undersökning 145:- 170:-
206 Flourbehandling inkl. proffessionell tandrengöring 285:- 300:-
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 370:- 380:-
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 680:- 700:-
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1485:- 1500:-
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 425:- 400:-
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller.. 165:- 175:-
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425:- 365:-
322 Stegvis exkavering 1000:- 980:-
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre 435:- 450:-
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal. Sjukdom eller peri-implantit, större 825:- 825:-
343 Särskilt tidskrävande behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit 1210:- 1210:-
362 Lustgassedering, per gång 775:- 780:-
401 Tanduttagning, en tand 820:- 830:-
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1550:- 1550:-
403 Tanduttagning tillkommande enkel 160:- 200:-
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 2785:- 2800:-
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3720:- 3875:-
420 Implantat, per styck 2155:- 2800:-
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 
3450:- 4600:-
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1385:- 1400:-
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera 4695:- 6300:-
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåvägsteknik 
1550:- 1600:-
425 Operations avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 6655:- 10000:-
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåvägsteknik 2060:- 2015:-
429 Borttagande av frakturerat implantat, per fixtur 3580:- 3510:-
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid... 1855:- 1830:-
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3250:- 3500:-
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit 2785:- 3000:-
444 Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänker eller fler, eller vis... 5150:- 5090:-
445 Omfattande kirurgisk behandling av priimplantit vid fem implantat eller fler... 5150:- 5090:-
500 Provisorisk fyllning   150:-
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3280:- 3360:-
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3670:- 3750:-
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4690:- 4800:-
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5230:- 5300:-
521 Akut endodontisk behandling 700:- 800:-
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 695:- 700:-
523 Stiftborttagning 1030:- 1030:-
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2100:- 2100:-
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3330:- 3400:-
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 555:- 590:-
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 870:- 890:-
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1030:- 1050:-
704 Fyllning av en yta på molar eller hörntand 705:- 730:-
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1040:- 1060:-
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1355:- 1400:-
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1575:- 1650:-
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 500:- 500:-
801 Laboratorieframställd krona
4885:- 4950:-
801A Laboratorieframställd krona   4900:-
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2995:- 3100:-
802A Laboratorieframställd pelare med interradikulärt stift   3000:-
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1205:- 1180:-
804 Hängande broled, per led
2130:- 2200:-
804A Hängande broled, per led   2200:-
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1650:- 1650:-
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3520:- 3520:-
807 Semipermanent krona/bro, per led 2080:- 2080:-
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3210:- 3210:-
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1070:- 1070:-
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad 340:- 525:-
812 Broreparation 1 1320:- 1320:-
813 Broreparation 2 4090:- 4100:-
814 Broreparation 3 8435:- 8450:-
821 Protestand, per styck
55:-
822 Partiell protes för temporärt bruk, 1-3 tänder 3595:- 3600:-
823 Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder 5045:- 5050:-
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9985:- 9990:-
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innekrona eller attachment 10535:- 10535:-
826 Attachments, per styck, material 90:- 90:-
827 Hel överkäksprotes inklusive erfoderligt antal prefabricerade tänder 8590:- 9900:-
828 Hel överkäksprotes inklusive erfoderligt antal prefabricerade tänder 8590:- 9900:-
829 Immediatprotes 7235:- 8500:-
831 Justering av avtagbar protes
325:- 525:-
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1155:- 1200:-
833 Rebasering av protes 2250:- 2300:-
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1885:- 1900:-
835 Rebasering och lagning av protes 2970:- 2970:-
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3725:- 3300:-
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs... 6325:- 6000:-
838 Rebasering av partiell protes som utförs enligt immediatteknik   2200:-
839 Inmontering av radikulärförankring 2970:- 2700:-
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1800:- 1700:-
851 Fixtur (implantat), per fixtur
3200:-
852 Implantatförankrad krona
7745:- 8600:-
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2130:- 2050:-
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 36280:- 38000:-
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 38790:- 40000:-
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 41380:- 45000:-
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 32710:- 32100:-
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 35255:- 38000:-
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 30390:- 30000:-
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer
16020:- 17000:-
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 17970:- 21000:-
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 20520:- 25000:-
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 2860:- 2900:-
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3170:- 3200:-
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 4180:- 4200:-
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och för... 13065:- 12800:-
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 260:- 300:-
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion mindre omfattning 1000:- 1000:-
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 2870:- 2850:-
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats
4055:- 4000:-
884 reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 9670:- 9450:-
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1205:- 1250:-
888 Fästskruv, per styck 165:- 160:-
889 Centrumskruv, per styck 575:- 600:-
890 Krona på befintligt implantat och distan 6515:- 6400:-
95 Enklare bettslipning
1:-
BG Faktura avgift
  50:-
B1 Blekskena   3000:-
G Gjutmetall enl. faktura   1:-
hund Hund   1:-
LT Egenavgift Landsting   150:-
LTH Egenavgift Landsting Hyg.   100:-

 

Återbud senare än 24 tim. före besök debiteras om tiden inte kan utnyttjas.
Mottagningen har patientförsäkring för behandlingsskada.
För fast protetik gäller en garanti om 2 år och för avtagbar protetik om 1 år.
För protetiska arbeten tillkommer materialkostnad. Teknikerkostnad ingår.