Försäljning på Rhodins Tandläkarmottagning, tandläkare i Jönköping

Försäljning

Vi informerar/instruerar varje patient individuellt om vilka hjälpmedel hon/han bör använda. Vi har tagit fram ett sortiment av tandhygieniska artiklar som vi säljer till bra priser. Dessa finns normalt på Apoteket men man kan också titta upp till oss och köpa dem där. Elektriska tandborstar överväller marknaden men vi har tagit fram den vi tycker fungerar bäst och säljer den till kraftigt reducerat pris.